L2-013 紅色警報

纯粹的發表於2024-04-18

原題連結

題解

複雜圖論題做多了這種題不會做了
直接模擬即可,標記被摧毀的城市,然後遍歷所有城市,能一次性搜尋到的城市是一個城市群,累積有幾個城市群

code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
vector<int> G[505];
int vis[505]={0};
int des[505]={0};
void ss(int now)
{
  vis[now]=1;
  for(auto next:G[now]) if(!vis[next]&&!des[next]) ss(next);

}
int main()
{
  int n,m;
  cin>>n>>m;

  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    int x,y;
    cin>>x>>y;
    G[x].push_back(y);
    G[y].push_back(x);
  }

  int cnt=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    if(!vis[i])
    {
      ss(i);
      cnt++;
    }
  }
  int k;
  cin>>k;
  for(int i=1;i<=k;i++)
  {
    memset(vis,0,sizeof vis);
    int now;
    cin>>now;
    des[now]=1;
    int cnt1=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      if(!vis[i]&&!des[i])
      {
        ss(i);
        cnt1++;
      }
    }
    if(cnt1>cnt) printf("Red Alert: City %d is lost!\n",now);
    else printf("City %d is lost.\n",now);
    cnt=cnt1;
  }

  if(k==n) puts("Game Over.");
  return 0;
}

相關文章