js判斷兩個物件是否相等

墨城 發表於 2022-06-23

1.首先要先有兩個物件,如下舉例:

var obj1 = {
 name:"xx",
 sex:"man",
 age:18
}

var obj2 = {
 name:"xxs",
 sex:"man",
 age:18
}

2.判斷兩個物件是否相等:

function isObjectValueEqual (a, b) {
  //取物件a和b的屬性名
  var aProps = Object.getOwnPropertyNames(a);
  var bProps = Object.getOwnPropertyNames(b);
  //判斷屬性名的length是否一致
  if (aProps.length != bProps.length) {
    return false;
  }
  //迴圈取出屬性名,再判斷屬性值是否一致
  for (var i = 0; i < aProps.length; i++) {
    var propName = aProps[i];
    if (a[propName] !== b[propName]) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

3.做出相應的操作:

var isChange = isObjectValueEqual(obj1,obj2);
if (isChange == true){
  console.log('沒有修改,不需要提示是否儲存');
}else {
  console.log('發生修改,提示是否儲存');
}